W ramach długoterminowych kontraktów handlowych, spółka od 2009 roku realizuje dostawy biomasy do jednostek wytwórczych TAURON Wytwarzanie S.A.

Biomasa stosowana jako paliwo zamyka obieg CO2 w przyrodzie. Biomasę możemy spalać pod wieloma postaciami. Atutem biomasy jest  możliwość wykorzystania popiołu po jej spaleniu,  jako wysokowartościowego nawozu. Biomasa nie zawiera siarki i nie powoduje emisji tlenków siarki.

Rodzaje biomasy

I.  Biomasa pochodzenia leśnego

Trociny stanowią  pozostałość z drewna przerabianego w tartakach. Poziom wilgotności trocin jest zróżnicowany i waha się od 6-10% do 45-65% dla trocin z niedawno ściętego drzewa. Przy wilgotności 5-15% zawartość popiołu wynosi mniej niż 0,5%.

Wióry są produktem ubocznym przemysłu drzewnego, powstającym podczas skrawania i frezowania. Cechą charakterystyczną wiór jest niska wilgotność (5-15%). Zawierają niewielką ilość zanieczyszczeń.

Zrębki drzewne to rozdrobnione drewno w postaci ścinków o nieregularnych kształtach. Są produkowane:

  • podczas pierwszego trzebienia drzewostanów, wierzchołków i innych pozostałości po wyrębach,
  • podczas obrabiania kłód w tartakach,
  • z odpadów drzewnych w dużych zakładach przetwarzających drewno.

Kora to wartościowy pod względem energetycznym odpad przemysłu drzewnego, stanowiący od 10 do 15% masy pozyskiwanego drewna. Część kory zostaje podczas obróbki drewna przetworzona na trociny

Paliwo uszlachetnione - czyli brykiet i pelet

Brykiet drzewny to walec lub kostka, utworzona z suchego rozdrobnionego drewna (trocin, wiór czy zrębki), sprasowany pod wysokim ciśnieniem bez dodatku substancji klejących.

Pelet (inaczej granulat) to produkowane z odpadów drzewnych - najczęściej z trocin i wiór, ale również ze słomy zbożowej i upraw z rośli energetycznych - granulki o średnicy 6-25 mm. Granulat wytłacza się w prasie rotacyjnej, bez dodatku substancji klejącej i pod dużym ciśnieniem, które umożliwia duże zagęszczenie surowca.

Nasze usługi polegają na takich czynnościach jak:

II.  Biomasa pochodzenia rolnego

Bogate w związki celulozowe i ligninowe rośliny pochodzące z upraw energetycznych mogą być wykorzystywane do produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej oraz do wytwarzania paliw. Do takich roślin zaliczamy:

  • jednoroczne rośliny (np. rzepak, rzepik, żyto, kukurydza, len włóknisty, konopie włókniste),
  • buraki cukrowe – pod warunkiem, że każdy produkt pośredni będzie wykorzystywany do wytworzenia produktów energetycznych oraz, że każdy współprodukt lub produkt uboczny zawierający cukier będzie wykorzystywany zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 318/2006,
  • soja – pod warunkiem, że każdy produkt pośredni, oprócz mączki sojowej i śruty sojowej, będzie wykorzystywany do wytworzenia produktów energetycznych,
  • rośliny wieloletnie, w tym krzewy (np. róża bezkolcowa, ślazowiec pensylwański, miskant olbrzymi, topinambur, rdest sachaliński, mozga trzcinowata),
  • zagajniki drzew leśnych o krótkim okresie rotacji (np. wierzba energetyczna, topola, robinia akacjowa).