Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DOM-EL III”, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostało utworzone w dniu 11 grudnia 1996r. przez Elektrownię Jaworzno III S.A. przy udziale 51 osób fizycznych. Jego powstanie było wynikiem realizowanego przez Elektrownię Jaworzno III S.A. programu restrukturyzacji wewnętrznej, którego jednym z celów było wyodrębnienie ze swoich struktur - spółki zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami oraz inną towarzyszącą temu działalnością usługową.

Spółka uzyskała osobowość prawną w dniu 13 stycznia 1997 roku. Spółka może prowadzić działalność gospodarczą zarówno na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami. Obecnie prowadzimy działalność głównie na terenie województwa śląskiego i małopolskiego.

 

ZARZĄD SPÓŁKI

 

MAREK HOMAJ
Prezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Katarzyna Leda - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiesław Leda - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Aleksandra Kurp - Członek Rady Nadzorczej

 

 

Dane rejestrowe:

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000117268

NIP 632-15-26-269, REGON 273338546

 

Numery kont bankowych:

ING Bank Śląski S.A. numer 09 1050 1360 1000 0090 3060 4855

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. numer 89 1020 2528 0000 0802 0014 4147