ZARZĄD SPÓŁKI

 

MAREK HOMAJ
Prezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Katarzyna Leda – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Wiesław Leda – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Radosław Leda – Członek Rady Nadzorczej

 

 

 

Dane rejestrowe:

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000117268

NIP 632-15-26-269, REGON 273338546

 

Numery kont bankowych:

ING Bank Śląski S.A.:      09 1050 1360 1000 0090 3060 4855

PKO Bank Polski S.A.:     89 1020 2528 0000 0802 0014 4147